ביוטי

איפור ביוטי נועד כדי להסב את צומת הלב
לחלקים היותר יפים בפנים שלנו,
זאת בעזרת הבלטת השפתיים באדום
או לחילופין, הדגשת עיינים.